Adómentességet javasol az agrárkamara

Varga Imre István, a NAK Fejér megyei szervezetének elnöke
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) javaslatcsomagot állított össze a magyar vidék jólétének gyarapítása érdekében a kormányzat számára.
A helyzetértékelést, illetve a tennivalókat és a megoldási javaslatokat egyaránt tartalmazó, terjedelmes anyagot Varga Imre István, a Nemzeti Agrár­gazdasági Kamara me­gyei elnöke ismertette a csütörtökön tartott sajtótájékoztatón.

A kiindulópontot az jelenti, hogy míg rohamosan nő a világ népessége, a klímaváltozás, a termőterület behatároltsága korlátozza az élelmiszer előállítását. Ugyanakkor Magyarország agrárökológiai potenciálja 18-20 millió ember élelmiszerrel való ellátását is lehetővé tenné. Ezt ki kell használni – mondta az elnök. Ehhez azonban modernizációra – a precíziós gazdálkodás, az agrárinformatika, a digitalizáció, a biotechnológia meghonosítására, elterjesztésére – van szükség az agráriumban. A versenyképesség megőrzése érdekében a jelenleginél jelentősebb fejlesztési forrásokra, a hazai kapacitások növelésére, az oktatás és képzés fejlesztésére van szükség – húzza alá a NAK a kormányzatnak készített anyagban.

2016-ban a gazdaságok át­lagos mérete magánszemélyek esetében hét, gazdasági társaságok esetében 240 hek­tár volt. A kamara szerint a jelenlegi elaprózódott birtok­struktúra – éppen a versenyképesség megtartása érdekében – nem tartható fent. Fontos lenne, hogy a főállású, a földet megművelni szándékozó termelők egyszerűbben juthassanak termőföldhöz. A NAK – minderre tekintettel – javasolja például az öröklési szabályok megváltoztatását, az adásvételhez kapcsolódó ügyvédkényszer eltörlését, a földforgalmi törvény felülvizsgálatát.

Nemcsak a birtokszerkezet, hanem a működési formák is átláthatatlanok. Adott termelő jelenleg – amellett hogy őstermelő – egyben lehet kistermelő, egyéni vállalkozó, bt. vagy kft. is. A kamara egyszerűsítést, a párhuzamosságok megszüntetését, a családi gazdaságok önálló jogi személyként való elismerését javasolja – mondta Varga Imre István. A NAK álláspontja szerint a kis és közepes méretű gazdaságok támogatása érdekében be kell vezetni, hogy a – támogatási összeg nélkül számított – mezőgazdasági bevételek 100 millió forint összeghatárig adómentesek legyenek. Az áfát valamennyi alapvető élelmiszer esetében csökkenteni szükséges az agrárkamara szerint.

Az anyag leszögezi: a jelenlegi támogatási struktúrában az uniós források nélkül a hazai gazdálkodók háromnegyede veszteséges lenne, így azokra továbbra is szükség van. Ezen a helyzeten úgy lehet változtatni, ha ezen forrásokat a versenyképesség javítására fordítják. A versenyképesség javítása érdekében a kamara szükségesnek látja, hogy – függetlenül a 2020 utáni időszakra vonatkozó közös agrárpolitikáról szóló, uniós szintű tárgyalások eredményétől – 2000 milliárd forint támogatási forrás álljon a mezőgazdaság, az élelmiszeripar és a vidék rendelkezésére a következő vidékfejlesztési programban.

A javaslatokat a NAK eljuttatta a kormányfőhöz és az agrárminiszterhez is – tudtuk meg Varga Imre Istvántól.

Fotó: Nagy Norbert
Forrás: https://www.feol.hu/helyi-gazdasag/2018/06/tarthatatlan-allapot-adomentesseget-javasol-az-agrarkamara