Benyújtották a gazdaságátadási törvényjavaslatot

MAGOSZ - Jakab István

Kire vonatkozik a törvény?
A törvény csak az őstermelők és a mezőgazdasági tevékenységet folytató egyéni vállalkozók gazdaságának átadására vonatkozik. Fontos, hogy számukra is csak lehetőséget biztosít a törvény a gazdaság átadására, kötelező ereje nincs a javaslatnak.

Mi is az a gazdaságátadási szerződés?
A gazdaságátadási szerződés egy olyan szerződéstípus lesz, amellyel egy szerződéssel a gazdaság összes eleme átadható (föld, egyéb ingatlan, ingóságok, haszonbérlet, támogatási jogosultság, hatósági engedély stb.)

Ki lehet gazdaságátadó?
Átadó az az őstermelő vagy egyéni vállalkozó lehet, aki már elérte az öregségi nyugdíjkorhatárt vagy a szerződés megkötésétől számítva legfeljebb 5 éven belül eléri azt.

Ki lehet a gazdaság átvevője?
Az átadónál legalább tíz évvel fiatalabb, a 60. életévét be nem töltött őstermelő vagy egyéni vállalkozó, aki
– a gazdaságátadó hozzátartozója
vagy
– a gazdaságátadóval legalább 7 éve munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll

Ingyenesen vagy ellenérték fejében?
A gazdaságátadási szerződést akár ellenérték fejében, akár ingyenesen (ajándékozásként) is meg lehet kötni.

Kifüggesztés, elővásárlási jog
Ha a gazdaságátadási szerződés föld tulajdonjogának átadását is tartalmazza, nem kell kifüggeszteni és az elővásárlási jogokat sem kell alkalmazni.

Haszonbérlet átadása
A szerződéssel a bérbeadó hozzájárulása nélkül is átadható a haszonbérleti jogosultság (jogutódlásnak minősül)
Csak egy lehetőség az átadásra, de nem kötelező!
A gazdaság ilyen módon történő átadása csak egy lehetőség, az természetesen más módon is átadható.
Ha viszont valaki ezzel a szerződéstípussal kívánja átadni a gazdaságát, annak a teljes gazdaságát át kell adnia az átvevő részére.
A törvényjavaslat alapján ez azt jelenti, hogy az átadást követően az átadó már nem végezhet a korábbival megegyező tevékenységet a saját nevében.

Forrás: https://magosz.hu/benyujtottak-a-gazdasagatadasi-torvenyjavaslatot-ezek-a-legfontosabb-elemei/

2021.11.15.