Január 1-től elektronikusan lehet CSMT ügyeket intézni

Nemzeti Agrárgzdasági Kamara

A családi mezőgazdasági társaság nem egy önálló új működési forma, hanem egy minősítés, melynek megszerzése már működő gazdasági társaságok, erdőbirtokossági társulatok és szövetkezetek számára lehetséges.

A minősítés megszerzéséhez a következő feltételeknek kell megfelelni:

Olyan gazdasági társaságnak, szövetkezetnek, vagy erdőbirtokossági társulatnak kell lennie, amely

  • cégbíróság által nyilvántartott,
  • legalább két tagja van,
  • tagjai egymással hozzátartozói láncolatban állnak, valamint
  • kizárólag mező-, erdőgazdasági és kiegészítő tevékenységet folytat.

A családi mezőgazdasági társaságként a gazdálkodó szervezet a nyilvántartásba vételt követően működhet. A családi mezőgazdasági társaság nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézést, azaz nyilvántartásba vételt, ezen adatok módosítását vagy a nyilvántartásból törlést a NAK által közzétett elektronikus űrlapon kérelmezhetik az elektronikus ügyintézésre kötelezett gazdasági társaságok, szövetkezetek, és erdőbirtokossági társulatok. Az ügyintézést minden estben a jogi személy ügyfél ügyfélkapuval rendelkező képviseletre jogosultja folytathatja le.

Az elektronikus ügyintézési felület a linkre kattintva érhető el:  https://urlap.ekozig.nak.hu/ .

Az ügyintézés illeték és díjmentes.

Forrás: https://www.nak.hu/hatosagi-szakmai-ugyek/csmt/tajekoztato-az-csaladi-mezogadasagi-tarsasagok-nyilvantartassal-kapcsolatos-ugyintezeserol

2023.01.14.