Nőtt az őstermelők kedvezményes adózásának értékhatára

Nemzeti Agrárgzdasági Kamara

A családi gazdaságokról szóló, 2021. január 1-jén hatályba lépett törvény kedvezményes adózási szabályokat állapít meg az őstermelők számára. A kedvezményes adózási értékhatárok a mindenkori minimálbér alapján kerülnek megállapításra.  

A minimálbér összege 2021. február 1-jén emelésre került, mely eredményeképpen a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalónak megállapított havi minimálbér 161.000 forintról 167.400 forintra nőtt. Az őstermelők vonatkozásában ez azt jelenti, hogy a kedvezményes adózás határértékeket a magasabb minimálbérrel számolva lehet megállapítani. 

Ezek alapján az őstermelők esetében a következő határértékekkel lehet számolni: 

  • Legkisebb őstermelők az éves minimálbér feléig, azaz évi 1.004.400 forint bevételig adómentességet élvezhetnek (ez a 2021 január elsejei minimálbérrel számolt összeghez képest majdnem 40.000 forinttal magasabb érték). 
  • Átalányadózó őstermelők esetében is megemelkedik a bevételi értékhatár. Mivel a minimálbér tízszereséig választható az átalányadózás, így 20.088.000 forint támogatások nélküli bevételig van lehetőség ezen adózási módszer alkalmazására. 
  • Azon átalányadózó őstermelőket, akiknek támogatások nélküli bevétele maximum a minimálbér ötszöröse, 2021-es magasabb minimálbérrel számolva tehát, maximum 10.044.000 forint, nem terheli SZJA fizetési kötelezettség. 

SZOCHO
Figyeljünk azonban, hogy nem minden kötelezettség meghatározásakor a megemelkedett minimálbér az mérvadó! 
Azoknak az őstermelőknek, akiknek a SZOCHO fizetést a minimálbér alapulvételével kell teljesíteniük, az év első napján érvényes (161.000 forint) minimálbér figyelembevétele szükséges a továbbiakban is. Ez bizonyos átalányadózást és tételes költségelszámolást alkalmazók esetében merülhet fel.  

TB
A társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettség alapjának megállapításakor továbbra is minden esetben a tárgyhó első napján hatályos minimálbért, garantált bérminimumot kell alapul venni. 

További információkat az alábbi linken találhatnak:
https://nav.gov.hu/nav/ado/jarulek/Megemelt_minimalber_e20210212.html?query=minim%C3%A1lb%C3%A9r

Forrás: http://www.nak.hu/tajekoztatasi-szolgaltatas/mezogazdasagi-termeles/103233-a-minimalber-emelesevel-nott-az-ostermelok-kedvezmenyes-adozasanak-ertekhatara

2021.04.09.