Összegeztük a 2022-es évet a NAK Fejér megyei szervezeténél

Varga Imre István

Eseménydús évet tudunk magunk mögött, tele programokkal, rendezvényekkel, kihívásokkal.

A Közös Agrárpolitika stratégiai terv kapcsán gyakorlatilag már közvetlenül az Újévet követően elindult a komoly szervező munka. Országosan elindítottuk a KAP Roadshow-t, amely a vármegyénkben három helyszínen, Bicskén, Sárbogárdon, majd Székesfehérváron került megrendezésre. A Kamara és az Agrárminisztérium közös szervezésében megrendezett szakmai fórumon az uniós Közös Agrárpolitika (KAP) reformjának aktualitásairól, különös tekintettel a gazdálkodókat érintő változásokról, valamint a KAP stratégiai tervről volt szó. A rendezvénysorozat egész májusig tartott, és ezen időszak során több ezer gazdálkodó kapott első kézből átfogó információt a 2023-2027 év közötti időszak agrártámogatási rendszeréről.

Közben falugazdászaink segítségével az Egységes Kérelmek beadásánál nyújtottunk szakmai segítséget. Múlt évben összesen 5775 db EK került benyújtásra a vármegyénkben, ebből 4207 db a munkatársaink közreműködésével. Az általunk benyújtott kérelmek 101 781 ha terület igénylésével, állatos jogcímek tekintetében 2828 db anyatehénre, 1696 db hízottbika támogatásra, 846 db tejhasznú tehénre került igénylés beadásra.

A kérelmekkel kapcsolatos elektronikus ügyintézések száma (kérelem benyújtás, módosítás, adategyeztetések…) 9329 db volt. Összes személyes tanácsadás 19356 db volt, valamint 87 kiscsoportos tájékoztatót tartottunk.

Az év első felében sűrűn zajlottak az események és az országos parlamenti választást követően május hónapban a Kamarai választások szervezése és lebonyolítása volt a fő feladatunk. Május 20-án, a választás napján mintegy 79 ezer gazdálkodó tette le a voksát, ami közel kétszerese az előző, 2017. évi választási aktivitásnak. Ez a részvételi arány (20,14%) az Európai Unióban kiugróan magasnak számít, hiszen más országokban jellemzően a gazdálkodóknak csak néhány százaléka vesz részt a kamarai választáson. Minden okunk megvan bízni abban, hogy ez az arány is növelhető a tagságtól elvárt magas színvonalú érdekképviseleti szakmai munka folytatásával.

Az országos elnökség után júniusban megválasztottuk a megyei tisztségviselőket is: a megyei elnököket és alelnököket, a kamarai osztályok megyei elnökeit, a megyei etikai bizottság elnökét és tagjait, valamint a 15 fő országos küldöttünket.

Ez idő alatt szembe kellett néznünk az országunkat érintő csapásokkal, hiszen februártól a szomszédunkban háború dúl, és sajnos a covid járvány is része volt, illetve valószínűleg továbbra is nemkívánt része lesz az életünknek. Ami viszont közvetlenül súlyos károkat okozott szinte minden mezőgazdasági ágban, az aszály volt. A legóvatosabb becslések alapján is évtizedek óta nem látott szárazság sújtotta szinte az egész európai kontinenst, és ez a mi környezetünket sem kímélte. A vármegye betakarítási adataiban nagy különbségek mutatkoztak. A déli területeken a kritikus időszakokban kedvező mikroklíma segített abban, hogy a gabonatermés nagyjából átlagosnak volt mondható. Sajnos az északi régiókról ez már nem volt igaz, ami miatt akár 2 tonnával is kisebb volt a hektáronkénti termés. Összeségében a 2022. évi búzatermés mennyisége jelentősen elmaradt az előző évek átlagához képest.

Jelentés az őszi betakarítási, vetési és talajelőkészítési munkák állásáról.

Fejér vármegye, 2022. november 2.

Növényfaj Összes terület (ha) Nem betakarítandó terület (besilózott, betárcsázott, stb.) (ha) Betakarított terület (ha) Betakarított terület (százalék) Termésátlag (kg/ha) Összes termés (tonna)
Napraforgó 42 106 800 41 306 98 1 930 79 323
Szója 1 051 0 1 051 100 1 262 1 326
Kukorica 76 160 4 166 71 644 94 2 583 185 056
Burgonya 55 0 55 100 12 260 674
Cukorrépa 1 710 0 712 42 55 510 39 523

 

Növényfaj Vetési szándék (ha) Elvégzett munka (ha) Teljesítés (%)
Őszi káposztarepce 15 495 15 495 100
Őszi árpa 23 279 23 279 100
Őszi búza 71 841 71 841 100
Rozs 1 248 1 248 100
Triticale 1 370 1 370 100

 

 Szándék (ha)  Elvégzett munka (ha) Teljesítés (%)
Magágykészítés ősziek alá 113 233 113 233 100
Őszi mélyszántás tavasziak alá 129 588 48 947 38

A kialakult kedvezőtlen gazdasági és társadalmi környezet ellenére 2022-ben is helyt álltunk, és a lehetőségeihez mérten – időnként annak határait feszegetve -, mindent megtettünk, hogy hozzájáruljunk a „Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem” program hagyományos sikeréhez.  A vármegyénkben 4 gyűjtőpont állt rendelkezésre a gazdálkodók számára, hogy leadhassák adományaikat. Összesen 23.240 kg búza gyűlt össze 260 adományozó felajánlásaként. Eme nemes, karitatív program számunkra is évről-évre, és hónapról-hónapra kihívások, illetve megoldandó feladatok elé állít minket. Nem volt ez másképp az elmúlt évben sem. A komplex szervezési feladat, amit ez a program megkövetel, gyakorlatilag majdnem egy teljes évet felölel. A gördülékeny lebonyolításhoz nélkülözhetetlen, hogy minden szinten mindenki maximálisan helytálljon, és mind egyénileg, mind pedig csapatként vállalható eredményt produkáljunk.

A megyei Arató Fesztivált és a Búzaszentelését június végén tartottuk. A helyszín ezúttal Lajoskomárom volt. Az aszály kellős közepén a téma szükségszerűen áthatotta ezt az alapjában jó hangulatú rendezvényt, és a sors gondoskodott arról, hogy a régóta áhított, és végre az előjelzett esőfelhők a késő délutáni órákban megérkeztek, és a térséget – ha nem is teljes területében – éltető eső érte.

Az Adományozó Ünnepségünket a már megszokott módon Székesfehérváron, a Megyeháza Címertermében tartottuk október elején, ahol ünnepélyes keretek között jelképesen átadtuk a kedvezményezett szervezeteknek a lisztadományokat.

Mindezek mellett már hagyományos módon, ismét megrendeztük szeptemberben az AgrárPéntek termelői vásárunkat, ahol a vármegye gazdálkodói, termelői mutatkozhattak be a vásárló közönség számára. Elsődleges célunk volt, hogy megismertessük a helyi termékeket a fogyasztókkal. Évente többször rendeztünk mézzel kapcsolatos programot, pl. Mézes Napot, ahol a méz jótékony hatásaira, valamint a tudatos táplálkozásra hívtuk fel a figyelmet.

Természetesen a „Gazda leszek!” programunk is haladt a maga útján a jövő gazdálkodó generációjának kinevelése érdekében. Ahol lehetett és alkalmunk nyílt rá népszerűsítettük azt, hiszen az ágazati fejlesztéseknek, valamint a céltudatos „agrár PR” tevékenységnek eredményeképpen hisszük, hogy egyre több fiatal lát majd vonzó életpályát a mezőgazdaságban.

Vármegyénkben 8 oktatási intézményben tanulhattak mezőgazdasági és/vagy élelmiszeripari szakmacsoportba tartozó szakmát a diákok. A 8 oktatási intézményből 19 képzőhelyen voltak tanulók kihelyezve a duális rendszerben.

7 intézmény számára 21 db ágazati vizsgát szerveztünk, valamint 12 db vizsgához végeztünk bizottsági delegálásokat.

Pályaorientációs tevékenységünk keretében a múlt évben „Szakma kóstoló” programhetet szerveztünk 2 helyszínen is. Június végén a seregélyesi Eötvös József Technikum Szakképző Iskola és Kollégiumban, ahol a kiválasztott szakma a mezőgazdasági gépész volt. A program során a tanulók betekintést nyerhettek a helyi gazdálkodók életébe. Kirándulást szerveztünk a KITE Zrt sárbogárdi telephelyére, valamint a Pusztaszabolcsi Agrár Zrt.-hez.

Július elején a Kisalföldi Agrárszakképzési Centrum Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági Technikum Szakképző Iskola és Kollégiummal együttműködve a kertész és a kertésztechnikus szakmákat ismertettük meg a pályaválasztás előtt álló felső tagozatos diákokkal. A bentlakásos programhét során a zöldség-, gyümölcs-, dísznövény-, gyógynövény termesztő, virágkötő, parképítő és fenntartó szakirányok megismertetése és megszerettetése volt a cél. Neves gazdálkodók, cégek segítették ebben a munkánkat, pl. Borbás Edit gyümölcs termesztő, feldolgozó vállalkozó, vagy a Sarkadi és Társa Kertészet. Az utolsó nap kirándulásaként pedig Martonvásárra az Agroverzum Tudományos Élményközpontba vittük el a gyerekeket, ahol megnézhették az agrár- és természettudományos témájú interaktív kiállítást. A „Szakmakóstoló” programjainknak is nem titkolt célja, hogy a pályaválasztás előtt álló fiatalok érdeklődését az agrár szakmák felé tereljük.

Az év utolsó negyede a Települési Agrárgazdasági Bizottságok tisztújító, valamint alakuló üléseinek szervezéséről, lebonyolításáról és annak adminisztrációjáról szólt. A bizottságok nagy száma miatt relatíve szűkös időkeretben kellett megoldani a feladatot, de végeredményben a következő 5 évben Fejér megyében 105 településen segítik majd a TAB-ok a földügyi kérdésekben való döntést.

Éves összefoglalónkból is kiderült, hogy mekkora kihívást jelentett tavaly a Kamara minden szinten megtörtént újra szervezése, a következő ciklus hatékony működési feltételeinek a megteremtése. És ezen munka mellett is aktívan folytatódott a Gazda Leszek Program, hiszen nem állhattunk le azzal, hogy a következő generációhoz közel vigyük az agráriumot, felkeltsük bennük az érdeklődést ezen életpálya iránt. Minden körülmények között időt kell szentelnünk rá, hogy jelen legyünk az óvodások, általános iskolások életében. Ha jól csináljuk, akkor a mezőgazdasági szakképzési beszámolókban évről-évre növekvő számokról tudunk majd beszámolni, és erősödni fog a mezőgazdaság munkaerő bázisa.

2022.12.31.