Új békéltető testület alakult Fejér megyében

Fejér Megyei Békéltető Testület

2020. január 1-jei hatállyal a Gazdaság Házában megkezdte működését az újonnan kinevezett Fejér Megyei Békéltető Testület.  A Fejér Megyei Békéltető Testület 6 főre kapott kinevezést, ismét Dr. Vári Kovács József lett a békéltető testület megbízott elnöke. A békéltető testület további tagjai: Dr. Csapó Csilla, Dr. Reichert Péter, Dr. Szabó László, Szabó Gábor és Varga Imre István.

A békéltető testület hatáskörébe a fogyasztók jogvitája tartozik, melyet így – ha a testülethez fordulnak – bírósági eljáráson kívül rendezni tudnak.

A békéltető testület elnökét és tagjait a fogyasztóvédelemért felelős miniszter (ITM, Innovációs és Technológiai Miniszter) nevezte ki a 26/2019. (VIII.26.) ITM rendeletben foglalt pályáztatási eljárás szerint.

A rendelet szerint a békéltető testületi elnöki és tagi pályáztatást a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara végezte, a döntéshozó szerv volt az illetékes szaktárca. A Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara a hivatkozott rendelet 9. §-a alapján kezdeményezte az ITM-nél és Magyar Kereskedelmi és Iparkamaránál, hogy biztosítsanak lehetőséget a testület bővítésére, mivel a 6 fős működést nagyon alacsony létszámúnak tartja.

A fogyasztók személyesen a Gazdaság Házában (8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.) fordulhatnak panaszaikkal a testülethez.

A fogyasztó kérelmében rögzíteni kell a felek adatait, a jogvita tárgyát, a fogyasztó igényét és csatolni kell az üggyel kapcsolatos dokumentumokat (bővebben bekeltetesfejer.hu oldalon található információ).

Fogyasztónak minősül az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy, civil szervezet, egyházi jogi személy, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás.

A februári Gazdasági Kalauzban részletesen tájékoztatjuk a lap olvasóit, mily módon kell a panaszügyeket dokumentáltan benyújtani.

A személyes ügyfélfogadás biztosított (8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.), de amennyiben lehetséges, kérjük, válassza az online vagy telefonos ügyintézési lehetőséget.

Telefonos és személyes ügyfélfogadás: hétfő-kedd-szerda: 13,00-15,00 .

Az ügyfelek a Gazdaság Házában személyesen – kérdéssel/kéréssel/panaszüggyel – is fordulhatnak a Fejér Megyei Békéltető Testülethez, de, amennyiben lehetséges, kérjük, válasszák az online és telefonos ügyintézést, az alábbi elérhetőségeken: bekeltetes@fmkik.hu email címen és a 22/510-310-es telefonszámon.

Forrás: https://fmkik.hu/hirek/uj-bekelteto-testulet-alakult-fejer-megyeben

2020.01.16.